კეთილი იყოს თქვენი წინა პოსტების წაკითხვა აქ. მე ვარ რეგულარული მონაწილე ჯანმრთელობის სხვადასხვა ბაზრობაზე, სემინარსა და სემინარებში, სადაც ხშირად მსჯელობენ ჯანმრთელობის პროდუქტებზე. მე ასევე ვსწრებ რეგულარულ კონფერენციას ჯანმრთელობის კვების მაღაზიაში, სადაც ისინი საუბრობენ ჯანმრთელობის თემების ფართო სპექტრზე.

დღეს მე მიმოვიხილავ ხუთ განსხვავებულ პროდუქტს, რომელთა გამოცდა და განხილვაც ჩემს მიერ გამოყენებულ პრაქტიკაში განხორციელდა. ეს არის ჩემი მიმოხილვა ჰორმონის-A პროდუქტების შესახებ: ჰორმონი-ა და ჰორმონი-დ - მიმოხილვა, რომელზეც მე მოგცემთ დეტალურ მიმოხილვას თითოეული პროდუქტის შესახებ შემდეგ გვერდებზე:ჰორმონი- A და ჰორმონი- D: მიმოხილვა - ჰორმონი- A და ჰორმონი- D: მიმოხილვები - ამ პროდუქტების შემადგენლობა - პროდუქტები ჩემი პაციენტებისთვის - ჰორმონის- D მიმოხილვა: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 1: ჰორმონის- D მიმოხილვა 2: ჰორმონის-D მიმოხილვა 3: ჰორმონის-D მიმოხილვა 4: ჰორმონის-D მიმოხილვა 5: ჰორმონი- D მიმოხილვა 6: ჰორმონი- D მიმოხილვა 7: ჰორმონი- D მიმოხილვა 8: ჰორმონი- D მიმოხილვა 9: ჰორმონი- D მიმოხილვა 9: ჰორმონი- D მიმოხილვა 10: ჰორმონი- D მიმოხილვა 11: ჰორმონის-D მიმოხილვა 12: ჰორმონის-D მიმოხილვა 13: ჰორმონის-D მიმოხილვა 14: ჰორმონის-D მიმოხილვა 15: ჰორმონის- D მიმოხილვა 16: ჰორმონის- D მიმოხილვა 16: ჰორმონის- D მიმოხილვა 17: ჰორმონის- D მიმოხილვა 18: ჰორმონის- D მიმოხილვა 19: ჰორმონის-D მიმოხილვა 20: ჰორმონის-D მიმოხილვა 21: ჰორმონის-D მიმოხილვა 22: ჰორმონი- D მიმოხილვა 23: ჰორმონი- D მიმოხილვა 24: ჰორმონი- D მიმოხილვა 24: ჰორმონის- D მიმოხილვა 25: ჰორმონის- D მიმოხილვა 26: ჰორმონის- D მიმოხილვა 27: ჰორმონის-D მიმოხილვა 28: ჰორმონის-D მიმოხილვა 29: ჰორმონი- D მიმოხილვა 30: ჰორმონი- D მიმოხილვა 31: ჰორმონი- D მიმოხილვა 32: ჰორმონი- D მიმოხილვა 33: ჰორმონის- D მიმოხილვა 33: ჰორმონის- D მიმოხილვა 34: ჰორმონი- D მიმოხილვა 35: ჰორმონი- D მიმოხილვა 36: ჰორმონის-D მიმოხილვა 37: ჰორმონის-D მიმოხილვა 38: ჰორმონის-D მიმოხილვა 39: ჰორმონი- D მიმოხილვა 40: ჰორმონი- D მიმოხილვა 41: ჰორმონის-D მიმოხილვა 42: ჰორმონის-D მიმოხილვა 43: ჰორმონის-D მიმოხილვა 44: ჰორმონი- D მიმოხილვა 45: ჰორმონი- D მიმოხილვა 46: ჰორმონი- D მიმოხილვა 47: ჰორმონი- D მიმოხილვა 47: ჰორმონი- D მიმოხილვა 48: ჰორმონი- D მიმოხილვა 49 : ჰორმონის-D მიმოხილვა 50: ჰორმონის-D მიმოხილვა 51: ჰორმონი-D მიმოხილვა 52: ჰორმონი-D მიმოხილვა 53: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 54: ჰორმონი-D მიმოხილვა 55: ჰორმონი-D მიმოხილვა 55: ჰორმონის-D მიმოხილვა 56: ჰორმონის-D მიმოხილვა 57: ჰორმონი -D მიმოხილვა 58: ჰორმონის-D მიმოხილვა 59: ჰორმონის-D მიმოხილვა 60: ჰორმონის-D მიმოხილვა 61: ჰორმონის-D მიმოხილვა 62: ჰორმონის-D მიმოხილვა 63: ჰორმონი-D მიმოხილვა 63: ჰორმონის-D მიმოხილვა 64: ჰორმონის-D მიმოხილვა 65: ჰორმონი-D მიმოხილვა 66: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 67: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 68: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 69: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 70: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 71: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 71: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 72: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 73: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 74 : ჰორმონის-D მიმოხილვა 75: ჰორმონის-D მიმოხილვა 76: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 77: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 78: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 79: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 80: ჰორმონის-D მიმოხილვა 80: ჰორმონის-D მიმოხილვა 81: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 82: ჰორმონი -D მიმოხილვა 83: ჰორმონის-D მიმოხილვა 84: ჰორმონის-D მიმოხილვა 85: ჰორმონის-D მიმოხილვა 86: ჰორმონის-D მიმოხილვა 87: ჰორმონის-D მიმოხილვა 88: H ormone-D მიმოხილვა 89: Hormone-D მიმოხილვა 90: Hormone-D მიმოხილვა 91: Hormone-D მიმოხილვა 92: Hormone-D მიმოხილვა 93: Hormone-D მიმოხილვა 94: Hormone-D მიმოხილვა 95: Hormone-D მიმოხილვა 95: Hormone- D მიმოხილვა 97: ჰორმონის-D მიმოხილვა 98: ჰორმონის-D მიმოხილვა 99: ჰორმონის-D მიმოხილვა 100: ჰორმონის-D მიმოხილვა 101: ჰორმონის-D მიმოხილვა 102: ჰორმონის-D მიმოხილვა 102: ჰორმონის-D მიმოხილვა 103: ჰორმონის-D მიმოხილვა 104: ჰორმონის-D მიმოხილვა 105: ჰორმონის-D მიმოხილვა 106: ჰორმონის-D მიმოხილვა 107: ჰორმონის-D მიმოხილვა 108: ჰორმონის-D მიმოხილვა 109: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 110: ჰორმონის-D მიმოხილვა 110: ჰორმონის-D მიმოხილვა 111: ჰორმონის-D მიმოხილვა 112: ჰორმონის-D მიმოხილვა 113: ჰორმონის-D მიმოხილვა 114: ჰორმონის-D მიმოხილვა 115: ჰორმონის-D მიმოხილვა 116: ჰორმონი- D მიმოხილვა 117: ჰორმონი- D მიმოხილვა 118: ჰორმონის- D მიმოხილვა 119: ჰორმონის- D მიმოხილვა 119: ჰორმონის- D მიმოხილვა 120: ჰორმონის- D მიმოხილვა 121: ჰორმონი- D მიმოხილვა 122: ჰორმონის-D მიმოხილვა 123: ჰორმონის-D მიმოხილვა 124: ჰორმონის-D მიმოხილვა 125: ჰორმონების- D მიმოხილვა 126: ჰორმონის- D მიმოხილვა 127: ჰორმონის- D მიმოხილვა 128: ჰორმონის- D მიმოხილვა 128: ჰორმონის- D მიმოხილვა 129: ჰორმონის- D მიმოხილვა 130: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 131: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 132: ჰორმონი-დ მიმოხილვა 133: ჰორმონ-დ მიმოხილვა 134: ჰორმონის-D მიმოხილვა 135: ჰორმონის-D მიმოხილვა 136: ჰორმონი- D მიმოხილვა 137: ჰორმონის- D მიმოხილვა 138: ჰორმონის- D მიმოხილვა 139: ჰორმონის- D მიმოხილვა 139: ჰორმონის- D მიმოხილვა 140: ჰორმონის- D მიმოხილვა 141: ჰორმონის- D მიმოხილვა 142: ჰორმონი- D მიმოხილვა 143: ჰორმონის-D მიმოხილვა 144: ჰორმონის-D მიმოხილვა 145: ჰორმონის-D მიმოხილვა 146: ჰორმონის-D მიმოხილვა 147: ჰორმონის-D მიმოხილვა 148: ჰორმონის- D მიმოხილვა 149: ჰორმონის- D მიმოხილვა 149: ჰორმონის- D მიმოხილვა 150: ჰორმონის- D მიმოხილვა 151: ჰორმონის-D მიმოხილვა 152: ჰორმონის-D მიმოხილვა 153: ჰორმონის-D მიმოხილვა 154: ჰორმონის-D მიმოხილვა 155: ჰორმონის-D მიმოხილვა 156: ჰორმონის- D მიმოხილვა 157: ჰორმონის- D მიმოხილვა 157: ჰორმონის- D მიმოხილვა 158: ჰორმონის- D მიმოხილვა 159: ჰორმონის-D მიმოხილვა 160: ჰორმონის-D მიმოხილვა 161: ჰორმონის-D მიმოხილვა 162: ჰორმონი- D მიმოხილვა 163: ჰორმონი- D მიმოხილვა 164: ჰორმონის- D მიმოხილვა 165: ჰორმონის- D მიმოხილვა 165: ჰორმონის- D მიმოხილვა 166: ჰორმონის- D მიმოხილვა 167: ჰორმონი- D მიმოხილვა 168: ჰორმონის-D მიმოხილვა 169: ჰორმონის-D მიმოხილვა 170: ჰორმონის-D მიმოხილვა 171: ჰორმონის-D მიმოხილვა 172: ჰორმონის-D მიმოხილვა 173: ჰორმონის- D მიმოხილვა 173: ჰორმონის- D მიმოხილვა 174: ჰორმონის- D მიმოხილვა 175: ჰორმონის- D მიმოხილვა 176: ჰორმონი-D მიმოხილვა 177: ჰორმონის-D მიმოხილვა 178: ჰორმონი- D მიმოხილვა 179: ჰორმონი- D მიმოხილვა 180: ჰორმონის-D მიმოხილვა 181: ჰორმონის-D მიმოხილვა 182: ჰორმონის-D მიმოხილვა 183: ჰორმონის-D მიმოხილვა 184: ჰორმონის-D მიმოხილვა 185: ჰორმონის-D მიმოხილვა 186: ჰორმონის-D მიმოხილვა 186: ჰორმონის-D მიმოხილვა 187: ჰორმონის-D მიმოხილვა 188 : Hormone-D მიმოხილვა 189: ჰორმონის-D მიმოხილვა 190: Hormone-D მიმოხილვა 191: Hormone-D მიმოხილვა 192: Hormone-D მიმოხილვა 193: Hormone-D მიმოხილვა 194: Hormone-D მიმოხილვა 195: Hormone-D მიმოხილვა 196: ჰორმონი -D მიმოხილვა 197: ჰორმონის-D მიმოხილვა 198: ჰორმონის-D მიმოხილვა 199: ჰორმონის-D მიმოხილვა 200: ჰორმონის-D მიმოხილვა

ჰორმონ – დ – ის მიმოხილვა მიმდინარე სერიაა ჯანმრთელობის სხვადასხვა ნიშების ჰორმონების გადასინჯვის მიზნით, მათ შორის ქალის ჯანმრთელობაზე, მამაკაცის ჯანმრთელობასა და წონის მენეჯმენტში.

პროდუქტის ტიპების უმეტესობა კითხულობს

ძალა

ძალა

თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვა საიტები, რომლებიც მიმოხილავს "მამრობითი სქესის სათამაშოების&...

ყველაზე პოპულარული მიმოხილვები

Xtrazex

Xtrazex

Ayaz Medrano

ყოველ ჯერზე საუბარია გარშემო პოტენციალის გარშემო, როგორც წესი, გესმის Xtrazex - რატომ? თუ შეხედავთ ...

El Macho

El Macho

Ayaz Medrano

მონაცემები ერთმნიშვნელოვანია: El Macho მუშაობს სასწაულები. ყოველივე ამის შემდეგ, ერთი ამ დასკვნას ა...

ACE

ACE

Ayaz Medrano

ენთუზიასტების რაოდენობა იზრდება პროდუქციისა და მისი წარმატების შესახებ ACE ის გამოყენებით. ეს გაზია...

ACE
Saw Palmetto

Saw Palmetto

Ayaz Medrano

Saw Palmetto ახლახანს ნაჩვენები როგორც Insider წვერი potency ზრდა. ბევრი დამამტკიცებელი ჩვენებებს ე...

Potencialex

Potencialex

Ayaz Medrano

Potencialex აშკარად ერთი საუკეთესო ალტერნატივა, თუ ვთქვათ გსურთ გაზარდოს potency, რატომ არის ეს? შე...

საინტერესო ფაქტები ამ ბლოგის შესახებ

დიდი გამოცდილება მაქვს, რადგან ჩემი მეუღლე ფარმაცევტია. ის უამრავ პროდუქტს იყენებს. Მეც ვაკეთებ. მე ვმუშაობ ფარმაცევტულ კომპანიაში. ეს უფრო მაინტერესებს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ეს პროდუქტები, ვიდრე ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა იწყებს მათ გამოყენებას.

მე მინახავს უამრავი საშინელებათა მოთხრობა და არ ვიცი რა ვიფიქრო ამაზე. ნამდვილად არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ ეს ყველაფერი საშიშია. არსებობს უამრავი ამბავი იმ ნივთების შესახებ, რომლებიც აღმოჩნდა ცუდი და ტოქსიკური (ანუ ვერცხლისწყალი, ტყვიის და დიოქსინი). თუ რაიმე საფრთხე არსებობს, ისინი ყველა ძალიან მცირეა და მათი შემსუბუქება მარტივია. ამ ხალხის ზოგიერთს გიჟად მივიჩნევ. მათ უნდა შეწყვიტონ გაბრაზებულიყვნენ და შეაჩერონ შეპყრობა. დავიღალე იმის გამო, რომ ბრალს ვაყენებ იმ პროდუქტებში, რომელსაც ისინი არ იყენებენ. მე ვაპირებ ბლოგს გავაუმჯობესო და ხალხს დავეხმარო იმის გაგებაში, თუ რა შეიძლება მოხდეს მათთან, თუ მათ პროდუქტებს იღებენ, რომ მათ არ მიიღონ. ის ადამიანები, ვინც ჩემს საიტზე და ბლოგზე მოხვდნენ, ის ადამიანები არიან, რომლებიც ნამდვილად მინახავს და გამოცდილი ვარ. ისინი არ არიან მედიაში პრეტენზიები იმაზე, თუ რა საშინელებაა. მათი თქმით, ცუდი პროდუქტი ნამდვილად ცუდია, მაგრამ ის ადამიანი, ვინც ვებსაიტისა და ბლოგის საშუალებით გამოდის და ავრცელებს მათ ისტორიებს, ისეთივე ცუდია. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა შეხედოს საკუთარ გამოცდილებას.